Mandag 18 - 20. Til og med mandag d. 24 juni 2024.